nuplakti

nuplakti
nuplàkti, nùplaka, nùplakė 1. tr. H, R, J, K prilupti, primušti: Einu namon vos gyvas, nupeštas, nuplaktas ir su dideliu gumbu kruvinu ant kaktos D.Pošk. Teip nuplaktas, aš neištūrėčio nemiręs Plng. Ar tau palengvės, kad jam nugarą nuplaks?! Ašb. Kad tep verkia, kad verkia, kap nùplaktas Gs. Rauda verkia dukrytėlė, močiutės nuplaktà JD1223. Nuplakę užmuš jį DP212. ^ Nuplaktas ir nenorėdamas vaipos VP35. | refl. tr.: Imkit, broliai, rykšteles, nusiplakit marteles NS50. 2. tr. daužant apgadinti: Sijonas staibius nuplakė Brs. Eglių jau nemaža nuplaktomis viršūnėmis, o ąžuolai ir uosiai, nustelbti, kreivi, baigia mirti sp. Nùplaka vėjas pomidorus, ir nebeauga Kp. Ta koja tei dilga, tei[p] dilga, lyg aš ją į dilgėles būčiau nuplãkus [p]Skr. 3. tr. N nubrukti: Ir nuplakiau žalius linus LTR(Šv). Plakėjos visus linus nuplakė Up.daužant pašalinti: Nuplaksi sijono purvus ir apsivilksi Šts. 4. tr. nudilinti, nudėvėti daužant, plakant: Benagio arklio y[ra] nuplakti nagai Ggr. | refl.: Nudyla, nusìplaka [kuolas] geležine kūle Slm. 5. refl. pasidaryti prastam nuo maišymo, skalandavimo: Kavinė[je] ta kava tokia nusiplakusi (neskani) Krtv. 6. tr. nuskalauti, priplūkti banguojant: Bangų nuplaktu smėliu lengva eiti . 7. tr. nuplukdyti: Nunešk upelin, čystan vandenelin, te nuplaks jį vilnelė (d.) Plš. 8. tr. smarkiai dirbant nuveikti, atlikti: Su grėbliais tokios didelės dirvos nenuplaksi (nenugrėbsi), reik mašinos Šts. 9. tr. nukamuoti, nuvarginti: Par šmukulninkystę arklį ir padargus nuplàksi, bet nepragyvensi Šts. | refl.: Nusiplakė žmonės jo beieškodami, girias skersai ir išilgai išvaikščiojo V.Krėv. Pakelėje medelis meiliai kvietė poilsin nusiplakusį keleivį . Su tais šokiais nusìplaka vaikiai, mergės Šts. | prk.: Be sūrumo mun širdis y[ra] nusiplãkusi Plng.prk. nuvalkioti: Nuplakta dainė Ggr. 10. intr. Užv vargingai nueiti, nukeliauti: Tiek kelio nùplakiau, ir be reikalo Al. Kolei nuplàksi su tuom maišu Alytun, tai daeis ir į nugarą Al. | refl.: Aš kada tik kojom šitom vargingom (pėsčia) nusìplaku ... Str.refl. menk. nueiti be reikalo, nusibastyti, nusivilkti: Sodžiun nùsplakė, nedirbo Lp. Kur dar jiej abudu nùsplakė? Lp.
◊ liežùviais nuplàkti apkalbėti, apšmeižti: Piktais liežuviais mane nuplakė Brs.
\ plakti; apiplakti; atplakti; dasiplakti; įplakti; išplakti; nuplakti; paplakti; parplakti; perplakti; praplakti; priplakti; razplakti; suplakti; užplakti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • nuplakti — nuplàkti vksm. Nuplàkti ką̃ rýkštėmis, rimbù, diržù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nudirti — nudìrti, nùdiria, nudyrė tr. 1. SD208, CI25 nulupti, numaukti: Nudyriau avinui kailį Vl. Jau nudyriau veršiuo kailį Pln. Ve padvėsusio arklio skūra nudirtà, ir kaulai ten bebrankso J. Su nudirtais jų kailiais patys maustės M.Valanč. Jūs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplakti — apiplàkti, apìplaka, apìplakė tr. 1. Š apipliekti, apmušti. | refl.: Apsiplakti su rykšte P. 2. kiek suslėgti, apiplūkti: Kai lengvas lietus apiplàks žemę, geriau ir vasarojus augs Alv. 3. prigainioti, privarginti: Gerai arklį apiplaks, kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplakti — atplàkti, àtplaka, àtplakė tr. 1. prilupti: Dirželiu atàplakiau i paleidžiau Ad. Palauk, aš dar atplàksiu tau kailį, kad neklausai! Mrj. Kolei jis buvęs gyvas, tai daugel buvo prisiskolinęs, taigi dabar po numirimui turį jį už tai atplakti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvalasyti — atvalãsyti tr. Jž primušti, nuplakti: Atvalãsyjo jįjį, t. y. nuplakė J. valasyti; atvalasyti; išvalasyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiplakti — ×dasiplàkti, dasìplaka, dasìplakė (hibr.) sunkiai, vargingai pasiekti: Savo pačių tikru darbujimu dasiplakė (užsidirbo) duonos Gmž. Pas daktarus dasplàkt (prieiti) nemožna buvo Str. plakti; apiplakti; atplakti; dasiplakti; įplakti; išplakti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gimtinė — gimtìnė sf. (2) Š, gimtinė̃ (3b) K, gim̃tinė (1) 1. gimimo vieta: Mano čia gimtìnė Ad. Kur tavo gimtinė? B. Čia mano gim̃tinė ir augtinė, t. y. čia gimiau ir augau J. ^ Gimtinėj ir juoda pluta –pyragai Dr. 2. gimimas: Nuo gimtìnės nei nastruos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplakti — išplàkti, ìšplaka, ìšplakė tr. 1. SD394, H, KI158 išpliekti, primušti: Itą (bobą) anas ìšplakė, paleidė Str. Par ausis ìšplakė Krtn. Porą jaučių pralakė, mane senį išplakė LMD. Liežuvis ne votegas, manęs neišplaks LTR(Vkš). Na, tu man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvyčioti — tr. 1. Ser, KŽ atrišti, išpinti: Išvyčiok baslius, kamgi taip kietai suvyčiojai Š. 2. Brs, Sd išvyti, išginti, išvaryti: A išvyčiojot tą žaltį šunį? Trk. Gãlia išvyčioti numie Vkš. Ka i ten išvyčiojo: su žanotu žmogu pradėjusi ten plakties Trk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iščvičyti — ×iščvìčyti tr. išlupti, nuplakti: Aš tave iščvìčysiu Lp. čvičyti; iščvičyti; nučvičyti; pričvičyti …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»